NVŠ krepšelis 2018/2019 mokslo metais

2018/2019 mokslo metais NVŠ finansavimas tęsiamas, panaudojant ES lėšas. NVŠ krepšelis skiriamas tik moksleiviams ir tik vienam būreliui. Atskirose savivaldybėse yra numatyti skirtingi terminai. Norintys pasinaudoti NVŠ krepšelio finansavimu privalo iš naujo užsiregistruoti. Jei į šachmatų pamokas, skiriant NVŠ krepšelį, užsiregistruoja daugiau vaikų, nei Lietuvos šachmatų mokykla turi jai skirtų NVŠ krepšelių konkrečioje savivaldybėje, pirmenybė teikiama anksčiau užsiregistravusiems.

Plačiau apie NVŠ krepšelį 2018/2019 mokslo metais.