Lietuvos šachmatų mokykla

NVŠ krepšelis 2018 metais

2018 mokslo metais NVŠ finansavimas tęsiamas, panaudojant ES lėšas. Prašome susipažinti su galimybe panaudoti NVŠ krepšelį šachmatų būreliui ir lankyti šachmatų pamokėles nemokamai.

NVŠ krepšelis skiriamas tik moksleiviams ir tik vienam būreliui. Atskirose savivaldybėse yra numatyti skirtingi terminai. Norintys pasinaudoti NVŠ krepšelio finansavimu privalo iš naujo užsiregistruoti.

Plačiau apie NVŠ krepšelį 2018 mokslo metais.