NVŠ krepšelis 2016 m.

Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) krepšelio finansavimas 2016 m. tęsiamas. Kiekvienam mokiniui yra skiriamas vienas tikslinis valstybės finansavimas - krepšelis neformaliajam vaikų švietimui.

Kviečiame rinktis šachmatų treniruočių programą!

Registracija baigėsi!